E N G L I S H    B E L O W

 

Děkujeme moc za Vaši objednávku na Boho Nest.

Dělá nám opravdu velkou radost připravovat Vaše objednávky.

Níže naleznete pokyny a informace, se kterými byste se měli seznámit,

když obdržíte objednávku.


Vytvořili jsme tento přehled, abychom minimalizovali množství nepotřebného papíru ve vašem balíčku.

          Pokud něco chybí, prosím neváhejte nám poslat e-mail na info@bohonest.cz, a my se Vám hned ozveme.


O NÁS

Boho Nest je malá firma, kterou provozují já, Dominika, společně s menší pomocnou silou.
Jsem milovnice boho a skandinávského intérového designu,
a proto se námi nabízený sortiment skvěle doplňuje.
Náš ateliér sídlí v Praze, kde vlastnoručně vytváříme květinové kousky a dekorace na míru, inspirované přírodou, krásou a jednoduchostí.
Jednoznačně vytvoří ve vašem domově ojedinělou Boho atmosféru.
Pečlivě vybrané kolekce jsou vhodné pro každou příležitost a evokují klid, vytříbený styl a jedinečnost.
PÉČE O SUŠENÉ KVĚTINY 

Dekorace ze sušených a stabilizovaných květin jsou vyrobeny tak, aby vydržely i několik let.
Tyto květiny mohou časem blednout, což je zcela přirozené.
Existuje však několik tipů, které mohou, jak prodloužit jejich životnost, tak zajistit dokonalý vzhled a stálou svěžest. Pro dlouhodobé udržování barvy je postavte mimo přímé sluneční světlo a světlo žárovek, či jiný zdroj vyšší teploty. Vyhněte se místům se zvýšenou vzdušnou vlhkostí a přímému kontaktu s vodou. Pro odstranění prachu z rostlin používejte studený vzduch fénu s nejnižším stupněm intenzity.CO VLASTNĚ STABILIZOVANÉ KVĚTINY JSOU?

Stabilizované květiny jsou čerstvě nařezané rostliny, které se sklízí v jejich nejlepší fázi.
Rostliny se umístí do roztoku z glycerinu, stabilizátoru a barviv a nechají se v něm po
dobu několika dnů či týdnů, dle druhu květiny. V roztoku jsou naloženy do té doby,
než tento roztok zcela nahradí rostlinnou mízu obsaženou v květinách.
Poté se rostliny nechají vysušit. Takto upravené vydrží, při správné péči, i několik let.
Květiny od Boho nest mají obecně trvanlivost 1-7 let v závislosti na druhu a způsobu skladování.
Dodržování výše uvedených pokynů prodlouží jejich životnost.
Zaručujeme, že vaše květiny vydrží alespoň jeden rok.
Některé sušené květiny jsou stále mírně vonící, například růže a levandule.

Sušené květiny mohou obsahovat stopy pylu.


... A JEŠTĚ PÁR DOBRÝCH RAD
PO ZAKOUPENÍ MACRAME DEKORACE


1.Po zakoupení jednoho z našich

Macrame dekorací si svůj
kousek vybalte z papíru,
pověste nebo položte na vybrané místo, uhlaďte,
pohlaďte a pokud je třeba rozčesejte.


2.Každý Macrame kousek můžete
očistit. Nejlepší je však ho jen
utřít navlhčeným hadříkem, nebo jej
vyprat ručně. Teplota vody nesmí
přesahovat 30°.
Macrame nedoporučujeme prát v
pračce a nesmí do sušičky.


3.Jeden ze způsobů, jak zničit
veškeré bakterie a provonět Vaše
Macrame, je použít parfemovanou
vodu do žehličky a z cca 3cm vzdálenosti napařit.
Macrame se nám krásně vyčistí a
provoní, bez potřeby ručního praní.Thank you very much for your order at Boho Nest.
It makes us really happy to prepare your orders.
Below you will find instructions and information that you should read,
when you receive the order.


We've created this report to minimise the amount of unnecessary paper in your package.

If something is missing, please do not hesitate to send us an e-mail to info@bohonest.cz, and we will contact you immediately.


ABOUT US

Boho Nest is a small company run by me, Dominika, along with a small auxiliary force.
I am a lover of boho and Scandinavian interior design,
and therefore the range we offer complements us perfectly.
Our studio is based in Prague, in Czech Republic, where we create floral pieces and custom decorations,
inspired by nature, beauty and simplicity.
It will most definitely create a unique Boho atmosphere in your home.
Carefully selected collections are suitable for every occasion and evoke peace, refined style and uniqueness.CARE FOR DRIED FLOWERS

Decorations from dried and stabilized flowers are made to last for several years.
These flowers can fade over time, which is completely natural.
However, there are a few tips that can both extend their life and to ensure a perfect look whilst maintaining constant freshness. To maintain the colour for a long time, place them out of direct sunlight and incandescent light, or other sources of higher temperature. Avoid places with increased humidity and direct contact with water. Use cold air dryer with the lowest degree of intensity to remove dust from plants.WHAT ARE STABILIZED FLOWERS?

Stabilized flowers are freshly cut plants that are harvested at their best stage.
The plants are placed in a solution of glycerin, stabiliser and dyes and left in it
for several days or weeks, depending on the type of flower. They are loaded in the solution until
until this solution completely replaces the plant sap contained in the flowers.
The plants are then allowed to dry. Thus modified, with proper care, it will last for several years.
Flowers from Boho nest generally have a shelf life of 1-7 years, depending on the type and method of storage.
Adherence to the above instructions will extend their service life.
We guarantee that your flowers will last at least one year.
Some dried flowers are still slightly fragrant, such as roses and lavender.

Dried flowers may contain traces of pollen

.


...AND A FEW GOOD ADVICE AFTER     PURCHASING MACRAME DECORATION 


1.After purchasing one of our
Macrame decorations, hang or place
 it wherever you wish, smooth,
caress and comb it if necessary.


2. You can purify every Macramè. 
But the best way is to
wipe it with a damp cloth or
wash by hand. 
The water temperature must notexceed 30 °.
We do not recommend washing the macrame in
washing machine and not into the dryer.


3. One of the ways to destroy
all bacteria and perfumes on our
Macrame is to use perfumed
water into the iron and steam from a distance of about 3cm.
The macrame cleans up beautifully and it will have a good
smell, without the need for hand washing.